Rozwarowo Moeras

Het natuurgebied Rozwarowo Moeras is gelegen in West-Pommeren, in het graafschap Kamien. Het is een westelijk deel van Rownina Gryficka (de Gryficka vlakte).

Bagna Rozwarowskie (Rozwarowo Moeras) is een van de natuurgebieden die is gesticht om de waterrietzanger te beschermen. De waterrietzanger is een vogelsoort die in de hele wereld met uitsterven wordt bedreigt. Alleen een snelle beschermingsmaatregel kan nog voorkomen dat de vogelsoort die nu nog in een kleine populatie in West-Pommeren voorkomt te behoeden voor uitsterven.

Het toevluchtsoord omvat een deel van de moerassige vallei van de Grzybinca riviermonding aan Zatoka Cicha (de stille baai) dat deel uitmaakt van Zalew Kamieński (de Kamien Lagune). Het landschap wordt gedomineerd door een rivierdal van weinig divers land , doorsneden door tal van afwateringssloten. Binnen het natuurgebied Rozwarowo Moeras valt ook het Piaski meer.

Het centrale deel van Bagna Rozwarowskie wordt ingenomen door uitgestrekte rietvelden en moerassige weiden. Het gebied staat vaak onder water. Aan de randen van het natuurgebied liggen landerijen bij de minder moerassige weilanden. Het dorp Rozwarowo bevindt zich ook binnen de grenzen van het natuurgebied.

In het Rozwarowo Moeras komen minstens 29 vogelsoorten voor die vermeld staan in bijlage 1 van de Vogelrichtlijn. Het gebied is opgenomen in het Natura 2000-netwerk als een belangrijk gebied van de waterrietzanger. Dit kleine, onopvallende vogeltje is een soort die met uitsterven bedreigd wordt in de hele wereld. Het Rozwarowo Moeras is een van de belangrijkste broedplaatsen in de West-Pommeren regio.

Naast de waterrietzanger komen de volgende vogelsoorten voor in het Rozwarowo Moeras: roerdomp, witte ooievaar, zwarte ooievaar, de Europese honingbuizerd, zwarte wouw, rode wouw, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, grauwe kiekendief, kleine bonte adelaar, en porseleinhoen. Hier broeden ook: de zwarte stern, velduil, ijsvogel, grote bonte specht, middelste bonte specht, boomleeuwerik, grauwe klauwier en de blauwborst. Bovendien komen de goudplevier, bonte strandloper, kemphaan en de Bosruiter voor in het gebied als trekvogel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *