Economie

De Poolse economie is na 1989 snel gemoderniseerd.

Nederland zit in de kopgroep van belangrijke buitenlandse investeerders. De voornaamste redenen voor buitenlandse ondernemingen om te investeren in Polen zijn: de grote binnenlandse markt van ruim 38 miljoen inwoners, betrekkelijk lage loonkosten, geschoolde beroepsbevolking en de geografische ligging.

Daarnaast is het EU-lidmaatschap een stimulans voor de economie, niet in de laatste plaats omdat de Poolse handel sterk georiėnteerd is op de EU. Ook Nederland is op economisch gebied zeer actief in Polen en de handelsrelatie tussen Polen en Nederland is al jaren erg goed te noemen. Nederland is voor Polen de 7de handelspartner voor zowel import als export.

De economische groei van Polen in 2008 bedroeg 5%. De economische crisis die in de loop van 2008 duidelijk voelbaar werd heeft in 2009 gezorgd voor een aanzienlijk lagere groei.

Na de toetreding tot de EU in 2004 zochten veel Polen werk in oude EU lidstaten, met name in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, die hun arbeidsmarkt direct openstelden voor werknemers uit o.a. Polen. Nederland handhaafde, zoals toegestaan in het toetredingsverdrag, een terughoudend vergunningenbeleid. Er bleek echter ook in Nederland grote vraag naar Poolse arbeiders. Met ingang van 1 mei 2007 schafte Nederland de restricties voor werknemers uit de nieuwe lidstaten af.

Veel Poolse werknemers en zelfstandigen hebben zich de sinds 2007, al dan niet tijdelijk, in Nederland gevestigd. Schattingen variėren van 100.000 tot 150.000. De geografische nabijheid van beide landen zorgt in toenemende mate voor een uitwisseling van zakelijke en persoonlijke contacten.

De goedlopende Poolse economie, gevolgd door de grote arbeidsmigratie, zorgt in Polen voor krapte op de arbeidsmarkt.

De Nederlandse export naar Polen was in 2008 goed voor €7,2 miljard, de Nederlandse import vanuit Polen bedraagt €3,9 miljard. De Nederlandse goederenhandel met Polen is in 2010 flink gestegen. De invoer steeg met 29 procent tot 4,6 miljard euro. De invoer bestaat voor 40 procent uit machines. Het zijn vooral computers, telecommunicatietoestellen en auto’s die vanuit Polen in Nederland ingevoerd worden.
De uitvoer groeide met 24 procent en bedroeg 7,4 miljard euro. Tweederde van deze toename komt uit de export van chemie en machines. Het zijn vooral medicijnen, kunststof, computers, computeronderdelen en voertuigen die meer zijn uitgevoerd.
De totale in- en uitvoer steeg in 2010 met respectievelijk 21 en 20 procent in vergelijking met 2009.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *